неудържим

неудържим
прил. - неспирен, безспирен, поривист, буен, мощен, силен, жарък, огнен, горящ, запален, пламенен, неукротим, нестихващ, устремен, стремителен, необуздан, сприхав, възбуден, бурен, спонтанен, яростен, стихиен
прил. - непоносим, тежък, мъчен
прил. - неусмирим
прил. - непреодолим, неотразим, завладяващ, покоряващ
прил. - неустоим
прил. - непокорен
прил. - ужасен, страшен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • неудържим стремеж — словосъч. подтик, импулс, инстинкт …   Български синонимен речник

  • буен — прил. избухлив, пламенен, горещ, страстен, жарък, разпален, запален, огнен прил. невъздържан, несдържан, необуздан, силен, сприхав, неукротим, непокорен, вироглав, своеволен, немирен, смел, дързък, безразсъден, неудържим, стихиен, раздразнителен …   Български синонимен речник

  • бурен — същ. трева, билка, буренак, плевел прил. размирен, смутен, неспокоен прил. поривист, стремителен, необуздан, гневен, неудържим, пламенен, стихиен, бърз, буен, силен прил. шумен прил. бушуващ, страстен прил. развълнуван …   Български синонимен речник

  • вихрен — прил. буен, стремителен, стремглав, главоломен, бърз, поривист, неудържим, стихиен прил. пламенен, устремен …   Български синонимен речник

  • горещ — прил. топъл, жежък, парещ, пламтящ, жарък, огнен, слънчев, тропичен, задушлив прил. буен, пламенен, стихиен, неудържим, страстен, разпален, разгорещен, ревностен прил. душен, задушен прил. изгарящ, зноен, палещ прил. възторжен, пламнал прил …   Български синонимен речник

  • жарък — прил. горещ, жежък, зноен прил. разпален, пламенен, огнен, разгорещен, буен, стихиен, необуздан, неудържим, ревностен, страстен, привързан, усърден, амбициран, фанатизиран, въодушевен прил. пламтящ прил. горящ, запален, изгарящ, парещ прил. душен …   Български синонимен речник

  • завладяващ — гл. вълнуващ, възбудителен, интересен, увлекателен гл. непреодолим, неудържим, неотразим, покоряващ гл. неустоим гл. силен, енергичен, убедителен …   Български синонимен речник

  • импулс — същ. подбуда, подтик, стимул, стремление, тласък, подем същ. сила, напън, натиск същ. воля, желание, твърдо намерение, твърдост, непоколебимост, решителност, намерение, самоконтрол, самообладание същ. движеща сила, мощ същ. мотив същ …   Български синонимен речник

  • инстинкт — същ. нагон, подтик, влечение същ. интуиция същ. животинското, скотското същ. вътрешен импулс, хрумване, порив същ. импулс, неудържим стремеж …   Български синонимен речник

  • необуздан — прил. буен, неудържим, неукротим, несдържан, волен, стихиен, неограничен, див, разюздан, своеволен, безразсъден, невъздържан, нервен, сприхав, непокорен прил. без юзда, свободен прил. вироглав, безгрижен, нехаен, необмислен, неразумен, дързък,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”